DIEGO LAMA

15/09/2020

2000 €

Parricidio, 2007, 80x60 cm, Inkjet Print, edition 3/3

2000 €

Artificio 01, 2017, 90x60 cm, Inkjet Print, edition 3/3

2000 €

Artificio 02, 2017, 90x60 cm, Inkjet Print, edition 3/3